Hürriyet Emlak Bireysel Üyelik

*Yıldızlı alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

Üyelik Bilgileri

Üyelik etkinleştirme linki e-posta adresinize iletilecektir.

Sizi üyelik avantajlarımızdan haberdar edebilmemiz için düzenli kullandığınız e-postanızı tercih ediniz.

Girdiğiniz E-Posta adresi başka bir üyemiz tarafından kullanılmaktadır.

Girmiş olduğunuz e-posta adresinin Hurriyetemlak.com da üyeliği bulunmaktadır.
Bu üyeliğe ait şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Lütfen şifrenizi Türkçe karakter (ç,ğ,İ,ş,ö,ü,ı) kullanmadan ve en az 4, en çok 8 karakterden oluşacak şekilde belirleyiniz.

Bülten Seçenekleri

Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve onun altındaki markalar ile ona bağlı online portallere ait ürün ve hizmetler ile ilgili bülten, kampanya ve promosyonlara yönelik;

Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve onun altındaki markalar ile ona bağlı online portallerin işbirliği yaptığı markalara ait ürün ve hizmetler ile ilgili bülten, kampanya ve promosyonlara yönelik;

Üyelik Sözleşmesi *
Hurriyetemlak.com Sitesi Üyelik Sözleşmesi
1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Trump Towers Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kule 2 Kat:10 Mecidiyeköy - Şişli/İstanbul adresinde mukim GLOKAL DİJİTAL HİZMETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle kısaca " HÜRRİYET EMLAK " olarak anılacaktır) İle https://www.hurriyetemlak.com sitesine "Üye" olan kişi arasında, "Üye"nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR
 • Hizmet/Hizmetler: "İlan Avantaj Ürünleri" de dahil olmak üzere "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla " HÜRRİYET EMLAK" tarafından ortaya konulan uygulamalar.
 • İlan Avantaj Ürünleri: Ana Sayfa Vitrin, Süper ilan, Öncelikli Listeleme, listeleme vitrini, Kategori Vitrin, Renkli Başlık ve Arka Plan, , Hürriyet.com.tr fırsat vitrini,, emlak haber vitrini , etiketli ilanlar, ilanım güncel,lüks konut vitrini ,Mağaza ve benzeri programlar şeklinde, Üye tarafından Site'ye girilen ilanların avantajlı olarak görüntülenebilmesi amacıyla özellikleri her program için ayrı olarak belirlenen ve "Site"nin ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya " HÜRRİYET EMLAK" yetkilileri tarafından "Üye"ye özellik ve ücretleri beyan edilen " HÜRRİYET EMLAK" ilan hizmetleri.
 • Kontör: "Üye"lerin " HÜRRİYET EMLAK" tarafından sağlanan "İlan Avantaj Ürünleri", "Hizmetler" ve "Hizmet Paketleri"ni satın alabilmelerine yönelik alacak hakkı sağlayan, sadece " HÜRRİYET EMLAK " "Hizmetler"inde kullanılabilen ve "Site" üzerinden satın alınabilen birim değer.
 • Kullanıcı/Kullanıcılar: "Site"ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.
 • Hizmet Paketleri: Çeşitli "İlan Avantaj Ürünleri"nin ve "Hizmetlerin" " HÜRRİYET EMLAK" tarafından birleştirilerek "Üyeler"e kombine bir şekilde sunulduğu "Hizmet" çeşidi.
 • Site: www.hurriyetemlak.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen " HÜRRİYET EMLAK"in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler"ini sunduğu web sitesi.
 • Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda "Site"ye üye olan ve "Site"de yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.
 • Üye Profil Sayfası: "Üye"nin "Site"de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.
 • Üçüncü Şahıs: " HÜRRİYET EMLAK" dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişiler.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

HÜRRİYET Site'de, "Üye" konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için "Üye"lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu sözleşmenin konusu, "Site"de " HÜRRİYET EMLAK tarafından sağlanan uygulamaların "Üye" ve "Kullanıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, "Site"de yer alan tüm "Hizmet", uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup "Site"de " HÜRRİYET EMLAK" tarafından yapılan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin "Üye" tarafından kabulü ile, "Üye" "Site"de yer alan ve yer alacak olan " HÜRRİYET EMLAK" tarafından yapılan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Üye"lik statüsünün kazanılması için, "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı"nın "Site"de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun " HÜRRİYET EMLAK" tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve "Üye"ye bildirilmesi ile "Üye"lik statüsü başlamakta ve "Üye" işbu sözleşme ve "Site"nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. "Üye"lik hak ve yükümlülükleri sadece "Üye"lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Üye" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez. "Üye"lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin " HÜRRİYET EMLAK"ten talepte bulunması halinde " HÜRRİYET EMLAK", ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir "Hizmet" için en son "HÜRRİYET EMLAKT"a ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının "Üye" hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda " HÜRRİYET EMLAK"ın üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. " HÜRRİYET EMLAK", tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan "Üye"lik başvurularını reddedebilir veya "Üye"lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. " HÜRRİYET EMLAK"; işbu sözleşme ve "Site"de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, "Üye"lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, "Üye"lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, "Üye"nin gerçekleştirdiği işlemlerin " HÜRRİYET EMLAK" için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın "Üye"nin üyeliğine son verebilir.

4.2. "Üye"; "Site"de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin gayrimenkulün yapısı, değeri, arsa ve tapu bilgileri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, "Site"de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. "Üye" ayrıca "Site" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak " HÜRRİYET EMLAK "ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.3. "Üye", " HÜRRİYET EMLAK"ın, "Site"de "Üye"ler ve "Kullanıcı"lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı " HÜRRİYET EMLAK"ın, " HÜRRİYET EMLAK" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. "Üye", "Site" üzerinden " HÜRRİYET EMLAK"ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " HÜRRİYET EMLAK"ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. HÜRRİYET EMLAK, Site'de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun HÜRRİYET EMLAK'ın sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyeler'in kendi sorumluluğundadır. HÜRRİYET EMLAK, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu HÜRRİYET EMLAK kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

4.5. "Üye", "Site"ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği gayrimenkullerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu; başkaca internet sitelerinde yer alan iletişim bilgilerine veya kendisine başkaca internet siteleri tarafından veya 3. Şahıslar tarafından tahsis edilen işin mahiyeti gereği o internet sitesine veya üyeliğe özel olan iletişim bilgilerine işbu Site’de yer vermemeyi, Site’de işbu iletişim bilgilerini kullanmamayı ve bu iletişim bilgileri ile Site’de işlem yapmamayı; sadece kurumsal olarak kendisine ait iletişim bilgileri ile işbu sözleşmenin 4.21. maddesi kapsamında HÜRRİYET EMLAK tarafından kendisine tahsis edilecek telefon hattı ile Site’de işlem yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'ler, Site'ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü şahıs ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin HÜRRİYET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü şahıslar tarafından HÜRRİYET EMLAK'a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.6. "Üye", "Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Üye"nin "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.7. "Üye"nin "Üye Profili Sayfası"na erişmek ve "Site" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Üye" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen "Üye"nin sorumluluğundadır. "Üye", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'ler, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde HÜRRİYET EMLAK'ın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye'lerin www.hurriyetemlak.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına kullandırılamaz ve/veya devredilemez. HÜRRİYET EMLAK işbu aykırı kullandırmaları tespit ettiği Üye'lerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini iptal etme hakkına sahiptir. Üye'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden HÜRRİYET EMLAK'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4.8. " HÜRRİYET EMLAK", "Üye" tarafından "Site"ye beyan edilen "Üye" bilgilerini, Ek-2 Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Site"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve " HÜRRİYET EMLAK"ın veya işbirliği içinde olduğu kişilerle HÜRRİYET EMLAK ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece HÜRRİYET EMLAK Site dışında üçüncü şahıslarla hiçbir suretle paylaşmaz. "Üye", bilgilerinin "HÜRRİYET EMLAK" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. "Üye" tarafından paylaşılan işbu bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. " HÜRRİYET EMLAK" tarafından " HÜRRİYET EMLAK"ın veya işbirliği içinde olduğu kişilerle HÜRRİYET EMLAK ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla iletilen veya iletilecek olan ticari elektronik iletileri "Üye" almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise adresine e-posta gönderip talepte bulunabilir. HÜRRİYET EMLAK işbu e-posta aracılığıyla gönderim listesinden Üye'nin çıkışını sağlayacaktır. Üye’nin üyeliği sona erdirmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ye ait verileri, Üye’nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Bu e-posta adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde "Üye" aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla " HÜRRİYET EMLAK" ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

 • Ünvan: GLOKAL DİJİTAL HİZMETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
 • Mersis No: 0396-0724-2280-0014
 • Adres: Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, Trump Towers Ofis Katları No:12/10 34381 Şişli/İstanbul
 • Telefon Numarası: +90 (212) 381 31 50
 • Elektronik İletişim Adresi: [email protected]

Şu kadar ki, HÜRRİYET EMLAK, yürürlülükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üyeler'in kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

4.9. "Üye"; kendisi tarafından "Site"ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site"ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. " HÜRRİYET EMLAK", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; "Üye"lerin Site'ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Kullanıcılar" da dahil olmak üzere üçüncü şahısların erişimine kapatabilir ve silebilir, "Üye"lerin "Site"ye yüklediği içerikleri ve "Üye"ler arasındaki "Site" üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi işbu sözleşmede belirtilen amaç doğrultusunda saklayabilir. Üye’nin işbu sözleşmeyi kabulüyle HÜRRİYET EMLAK ’ın verileri saklamasına onay verdiği kabul edilir. Üye, HÜRRİYET EMLAK’a başvurarak verilerin saklanmasını istemediğini belirtmesi halinde HÜRRİYET EMLAK sistemin işleyişi için gerekli olmayan verileri silmeyi taahhüt eder. "Üye", "Site" üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11.

 • a) "Üye"nin, "İlan Avantaj Ürünleri"nden, "Hizmetler"den ve "Hizmet Paketleri"nden faydalanmaya başlaması, söz konusu hizmetler için " HÜRRİYET EMLAK" tarafından belirlenen ve "Site"nin ilgili bölümlerinde yayınlanan veya "Üye"ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları (kredi kartı, posta çeki, ön ödeme, "kontör", banka havalesi, eft v.b) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır. . " HÜRRİYET EMLAK" sitedeki tüm "İlan Avantaj Ürünleri", "Hizmet Paketleri" ve "Hizmetler"in sadece "kontör" vasıtasıyla satın alınabileceğine karar verebilir.
 • b) " HÜRRİYET EMLAK" "İlan Avantaj Ürünleri" ve "Hizmet"lerin sadece "Hizmet Paketleri" kapsamında sunulmasına karar verebilir. "Üye"nin bir "Hizmet Paketi"nde daha düşük seviyedeki başka bir "Hizmet Paketi"ne geçmesi halinde, alt seviyedeki "Hizmet Paketi"nin sınırlarının (sayı, nitelik) üzerinde bulunan "Üye"ye ait ilanlar, alt seviye "Hizmet Paketi"ne geçilmesi ile birlikte geçiş tarihinde silinecektir.
 • c) "Site"de ilan edilen ücret, "kontör" ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. " HÜRRİYET EMLAK", "Site"de yer alan diğer "Hizmetler"le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda "Üye"lerin ilgili "Hizmetler"den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, "kontör" birimleri, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.
 • d) " HÜRRİYET EMLAK" tarafından her zaman "Site" çeşitli "Hizmet"lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, " HÜRRİYET EMLAK" her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz "Hizmet " sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, "Hizmet"i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir.
 • e) " HÜRRİYET EMLAK" tarafından sunulan "Hizmet"lerle ilgili bedellerle aksi işbu sözleşmede veya "Site"de açıkça belirtilmedikçe sadece bir "Üye" için geçerlidir; "HÜRRİYET EMLAK" her zaman için bir "Üye"den fazla "Üye"nin kullanımına sunulan veya "Üye"nin alt üyelik veya benzeri yöntemlerle birden çok gerçek veya tüzel kişiye kullanımına sunulmasını talep ettiği "Hizmet"ler için ek ücret talep edebilecektir.
 • f) Bir "Hizmet"le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen "Hizmetler" dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu "Hizmet"in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde " HÜRRİYET EMLAK"ın ilgili "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
 • g) "Üye" kendisi tarafından eksik veya hiç ödenmeyen bedelin aylık %3 oranında temerrüt faizine uğrayacağını ve bu bedeli de "Hizmet" bedeli ile birlikte ödemek zorunda olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. "Üye", " HÜRRİYET EMLAK"'ın, "Üye" tarafından "Site"'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, "Üye" tarafından "Site"'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin "Site" ve " HÜRRİYET EMLAK"ın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın " HÜRRİYET EMLAK"a verdiğini kabul ve beyan eder. "Üye" tarafından "Site"'ye girilen ilanlar, içerikler ve görseller "Hürriyetemlak.com veya işbirliği içinde olduğu kişilerle Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve aynı grupta yer alan şirketler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir."

4.13. " HÜRRİYET EMLAK", "Üye"nin işbu sözleşme koşullarına ve "Site"de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, "Üye"nin siteye girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve "Site"de yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, " HÜRRİYET EMLAK" tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlı bölümde yer alması, üçüncü şahısların şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabileceği gibi Üye'ler bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar."Üye", "HÜRRİYET EMLAK"dan böyle bir durumda ilgili "Hizmet" için ödemiş olduğu bedelin iadesini " HÜRRİYET EMLAK"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde HÜRRİYET EMLAK'’ın Üye'ye karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır.

4.14. Site'de sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca HÜRRİYET EMLAK altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapılamaz.

4.15. Üye'ler, üyelikten ayrılmaları durumunda HÜRRİYET EMLAK'dan herhangi bir hak talep edemezler.

4.16. HÜRRİYET EMLAK, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. HÜRRİYET EMLAK, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.17. Üye HÜRRİYET EMLAK’ın ve/veya bağlı ortaklarının sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde Hürriyet, Hürriyetaile, Hürriyetoto, Yenibiriş, Piyasanet, Yakala.co, Bumerang, BigPara platformlarının ve ileride eklenecek sair platformların bulunduğunu, Site'ye üye olmakla bu sıralanan ancak bu sıralananlar ile sınırlı olmamak kaydıyla HÜRRİYET EMLAK'a ait olacak olan diğer platformlara erişim sağlayabileceğini ve bu platformlara ait kullanım koşullarını/yasal uyarıları peşinen kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, www.hurriyetemlak.comve HÜRRİYET EMLAK'a ait işbu maddede sıralana ancak bu sıralananlar ile sınırlı olmayan ileride HÜRRİYET EMLAK tarafından hizmete sunulacak diğer platformlara ilişkin ticari elektronik iletileri e-posta bilgileri aracılığı ile almayı kabul ve beyan ettiğini, bu iletileri almayı onaylamıyorsa işbu sözleşmenin 4.9. maddesinde yer alan prosedür ile HÜRRİYET EMLAK'a yazılı bildirimde bulunması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin sağladığı verilerin Hürriyet’e bağlı veya Hürriyet ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiği kabul edilir.

4.18. Üye, Site Üye ve Kullanıcıları tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orjinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma sorumluluğunun ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluğun HÜRRİYET EMLAK'a ait olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.19. Üye Site'de sağlanan bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan HÜRRİYET EMLAK'ın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamında HÜRRİYET EMLAK'a izafe olunabilecek her türlü sorumluluktan HÜRRİYET EMLAK'ı ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. "Üye" " HÜRRİYET EMLAK" tarafından Kullanıcı/Kullanıcılar'a Hizmetler'in sunulabilmesi için gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin "Üye" tarafından gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlarda kullanılmak üzere kendisine ücretsiz özel bir sabit telefon hattı tahsis edileceğini, işbu telefon hattının tahsisi için " HÜRRİYET EMLAK " tarafından talep edilen her konuda gerekli yardım ve desteği vereceğini, işbu telefon hattına ait numaranın Site'deki ilanlarda yer alacağını, işbu telefon hattına ait numara haricinde Site'de başkaca bir telefon numarası veya iletişim bilgisine yer verilmeyeceğini, Kullanıcı/Kullanıcılar'ın "Üye" ye işbu telefon hattına ait numaradan ulaşacağını, " HÜRRİYET EMLAK "ın kendi inisiyatifinde söz konusu telefon hattının kullanımına son verebileceğini, " HÜRRİYET EMLAK "ın işbu sözleşmenin 4.11. maddesi kapsamında işbu uygulamaya her zaman son verebileceğini, işbu telefon hattına ait numaranın Site dışında başka hiçbir yer ve şekilde kullanılmayacağını, işbu telefon hattı ile yapılan görüşmelerde Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere yürürlükte mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket edeceğini, aksi takdirde Kullanıcı'dan/Kullanıcılar'dan ve/veya üçüncü şahıslardan gelebilecek her türlü talebin münhasır muhatabı olacağını, Kullanıcı'nın/Kullanıcılar'ın ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan veya taleplerden " HÜRRİYET EMLAK"ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, " HÜRRİYET EMLAK"ın bu yüzden adli/idari makamlar ile kamu kurumlarına, Kullanıcı'ya/Kullanıcılar'a ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. HÜRRİYET EMLAK Site’de yer alan Hizmetleri taahhütlü paketler halinde de Üye’lere satışa sunabilir. Taahhütlü paketler sadece kurumsal Üyeler’e dair hizmetler için geçerli olup, taahhütsüz olarak satışa sunulan paketlere göre fiyat bakımından avantaj sağlamakla beraber; Üye’ye paket satış sayfasında detayı belirtilen süre ile bağlı olarak yararlanma imkanı tanımaktadır. Üye taahhütlü paketi satın aldığı takdirde Site’de detayı belirtilen süre dâhilinde Hizmet’ten yararlanacağını taahhüt ettiğini, satın alınan Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin bitiminden önce Üye tarafından iptal edilmesi veya vazgeçilmesi veya işbu Üyelik Sözleşmesinin Üye tarafından bahsi geçen taahhüt süresinin bitiminden önce sona erdirilmesi durumunda, söz konusu sona erme tarihine kadar verilen taahhüdün yerine getirilmemiş olması halinde, Üye HÜRRİYET EMLAK’dan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını, söz konusu sona erme tarihi itibariyle Üye’nin satın aldığı pakete ilişkin Site’de anılan paketin satış sayfasında belirtilen süre ile taahhütten vazgeçilen tarih arasındaki farkın ayrıca cezai şart olarak ilk paket satışında tanzim edilen fatura ile tahsil edileceğini Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, taahhütlü paket satışlarında kredi kartından her ay aylık olarak taksit tutarının çekimine onay verdiğini, taahhüdün süresinin bitiminde taahhüdünü yenilemek istediğinde de, Site’den ayrıca yararlanmak istediği Hizmet’e dair ilgili paketi tekrardan satın alması gerektiğini, satın alınan Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin bitiminden önce Üye tarafından iptal edilerek veya vazgeçilerek bir alt özelliklerdeki ( fiyat veya süe bakımından ) paketten faydalanılmak istenmesi halinde, Üye HÜRRİYET EMLAK’dan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını, söz konusu sona erme tarihi itibariyle Üye’nin satın aldığı pakete ilişkin Site’de anılan paketin satış sayfasında belirtilen süre ile taahhütten vazgeçilen tarih arasındaki farkın ayrıca cezai şart olarak ilk paket satışında tanzim edilen fatura ile tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Hizmet’e ilişkin paket satış sayfasından anılan taahhüt süresinin geçerlilik süresinin paket satışının tamamlanması ile başlayacağını ve satışa konu paketin Site’de ilgili sayfasında ilan edilen süre ile bağlı ve geçerli olduğunu; HÜRRİYET EMLAK ile arasındaki mevcut üyelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, taahhütlü olarak kurulan hizmet ilişkisinin de kendiliğinden sona ereceğini ve ancak işbu halde HÜRRİYET EMLAK’dan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını, söz konusu sona erme tarihi itibariyle Üye’nin satın aldığı pakete ilişkin Site’de anılan paketin satış sayfasında belirtilen süre ile taahhütten vazgeçilen tarih arasındaki farkın ayrıca cezai şart olarak ilk paket satışında tanzim edilen fatura ile tahsil edileceğini Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Hizmet’lerden faydalanmak üzere taahhütsüz olarak paketlerden alım gerçekleştirdiği takdirde ise, hem pakete konu Hizmet’ten vazgeçebilir, iptalini isteyebilir veya üyeliği sonlandırabilir. Bu durumda Üye’ye söz konusu sona erme tarihi itibariyle kullanılmayan Hizmet’e ilişkin bedel(ler) iade edilecektir.

HÜRRİYET EMLAK’In işbu koşullarda Site’nin ilgili paket satış sayfalarında değişiklik yapma hakkı saklı olup, Üye ilgili paket satış sayfalarında yer alan şartlar dahilinde satın alma işlemini gerçekleştirmeyi ve işbu ilan edilen şartlar ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Üye, HÜRRİYET EMLAK’dan kendisine ait hangi verilerin hangi amaçla kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve HÜRRİYET EMLAK kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. HurPASS işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

4.23. HÜRRİYET EMLAK tarafından Üye’ye ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

Ad ve İletişim Bilgileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet bilgileri alınır. Sitenin faaliyetleri doğrultusunda bölge bazlı emlak endeks çalışmalarının yapılması ve kullanıcılara yönelik istatiksel bilgilerin görünümü için kullanılmaktadır.

Konum Verileri: Kullanıcı Hurriyetemlak.com mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda alınır ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar.

Ödeme Verileri: Kullanıcı, ücretli bir hizmet aldığı taktirde; üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır, faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında kullanılır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'nin ve HÜRRİYET EMLAK'eave bağlı ortaklarına ait işbu sözleşmede belirtilen ve ileride hizmete sunulacak diğer platformların (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "HÜRRİYET EMLAK"a ait ve/veya "HÜRRİYET EMLAK" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "HÜRRİYET EMLAK" uygulamalarının, "Site"de yer alan bilgilerin ve "HÜRRİYET EMLAK"ın telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına "HÜRRİYET EMLAK" tarafından izin verilmemektedir. Üye'ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden HÜRRİYET EMLAK'ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üye'ler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üye'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle Üye'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden HÜRRİYET EMLAK'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde HÜRRİYET EMLAK'ın 'ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu edilir. "HÜRRİYET EMLAK", "Site"nin kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "İlan Avantaj Ürünleri"nin "Üye"lere sunulması, "Kullanıcı"'lara ve "Üye"lere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Site"nin her türlü kullanımına ve "Site" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Site" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. "Site"nin yasadışı, hileli veya "İlan Avantaj Ürünleri" istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması; "Site"nin "Üye", "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; "Site" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması; "HÜRRİYET EMLAK"ın önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Site"nin ve "Site" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; "HÜRRİYET EMLAK"ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, "HÜRRİYET EMLAK"ın ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "HÜRRİYET EMLAK"ın; "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. HÜRRİYET EMLAK, Üye'lerin, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda HÜRRİYET EMLAK, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve üyelikleri iptal etme hakkına sahiptir.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

"HÜRRİYET EMLAK", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "HÜRRİYET EMLAK" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "HÜRRİYET EMLAK" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "HÜRRİYET EMLAK"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "HÜRRİYET EMLAK"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. HÜRRİYET EMLAK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "HÜRRİYET EMLAK'ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, "HÜRRİYET EMLAK"ı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası) oluşan sözleşme "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yazdır