TOKİ’den nasıl ev alınır?

2801
TOKİ'den nasıl ev alınır?

Türkiye’de geçmişte yaşanan depremler nedeniyle çok fazla vatandaş hayatını kaybetti. İyi altyapısı olan ve deprem yönetmeliğine uygun konutların yapılma ihtiyacı da bu yüzden doğdu. 1984 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde kurulan Toplu Konut İdaresi bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Bu içeriğimizde TOKİ’den nasıl ev alınır sorusuna cevap vereceğiz ve TOKİ’ye nasıl başvuru yapılacağına dair vatandaşların merakını gidereceğiz.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatları ve 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile kurulan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 1990 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adında iki ayrı idare olarak örgütlendi.

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depremiyle bir kez daha kamunun konut yapımındaki işlev, görev ve eksiklikler gündeme gelince nitelikli konut ihtiyacına yönelik yatırımlar artmaya başladı. Toplu Konut İdaresi, 2002 yılına kadar 19 yılda 43.145 konutu tamamlamış, yaklaşık 950.000 konutu kredilendirdi.

Günümüzde ise “Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği” kapsamında yeni bir vizyona kavuşan idare, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak çalışmalarına devam ediyor.

TOKİ’nin görevleri nelerdir?

TOKİ’nin görevleri 2985 sayılı kanunla açıkça belirlenmiştir. TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre derleyecek olursak:

 1. Yurt içi ve yurt dışında proje geliştirmek,
 2. Konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
 3. Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak,
 4. Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek,
 5. Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek,
 6. Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
 7. İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak,
 8. Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak,
 9. Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak,
 10. Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek,
 11. Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek,
 12. Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek,
 13. Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
TOKİ evlerine kimler başvurabilir?
TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

TOKİ tarafından inşa edilen konut projelerine Türkiye’de 25 yaşını doldurmuş her vatandaş başvurabiliyor. TOKİ’den nasıl ev alınır sorusuna cevap arandığında, tüm vatandaşların bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor.

Bunun dışında TOKİ tarafından şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine, en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ve emekli vatandaşlara öncelik tanınıyor. Başvurular genel olarak 4 kategoride kabul ediliyor:

 • 1. Kategori – Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri
 • 2. Kategori – En az %40 Engelli Vatandaşlar
 • 3. Kategori – Emekli Vatandaşlar
 • 4. Kategori – Diğer alıcı adayları

Diğer alıcı adayları kendinden önceki kategoride yer alan vatandaşların ardından başvuru listelerinde kendine buluyor. Ayrıca, mevcut başvuru tarihlerine bakmak için TOKİ 2018 başvuruları ne zaman? yazımızı da inceleyebilirsiniz.

TOKİ başvuru şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvurulacak projenin bulundğu il veya ilçede 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,
 3. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracak olan adayların en az 3 yıldır ikamet ediyor olmak,
 4. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmak (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri hariç tutuluyor),
 5. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması(Birinci kategoriden başvuracak olanlar ve hisseli olarak konut sahibi olanlar hariç),
 6. Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak,
 7. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olmak (İstanbul’da 4.800 TL)
 8. Yalnızca bir adet başvuru yapmak
 9. Bu başvuru şartlarını yerine getiren herkes TOKİ evlerine başvuruda bulunabilir.

Başvuru sırasında götürülecek belgeler

Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşların TOKİ konutlarından ev alabilmesi için bazı belgeleri kuruma teslim etmesi gerekiyor. Ancak bu noktada unutulmaması gereken bir husus var, başvuruyu yaptıktan sonra bir eve sahip olmuyorsunuz. Kazanabilmek için asil adaylar arasına girmelisiniz. Şimdi başvuru için gerekli belgeleri yazalım:

 • Kimlik fotokopisi,
 • Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri için Emekli Sandığı’ndan alınacak “Hak Sahipliği Belgesi),
 • Engelli vatandaşların tam teşekküllü hastanelerden alması gereken ve en az yüzde 40 engelli olunduğuna dair rapor,
 • Emekli vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesi ibraz edilmeli.
Sözleşme imzalama işlemlerinde neler yapılmalı?
Sözleşme imzalama işlemlerinde neler yapılmalı?

Gayrimenkul sözleşmesi imzalama aşamasında neler yapılmalı?

Bu noktada, konut belirleme ve seçme kurasında hayalinizdeki eve sahip olmaya hak kazandığınızı varsayıyoruz. Kura işleminden sonra belirlenen tarihlerde sözleşme imzalamanız gerekecek. Bu aşamada bazı belgeleri ibraz etmelisiniz.

Belgeleri ibraz etme sırasında gerçeğe aykırı beyanda asla bulunmamalısınız. Aksi takdirde kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal ediliyor. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydediliyor ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade ediliyor. Dolayısıyla en çok dikkat edilmesi gereken nokta burası diyebiliriz.

İşte sözleşme imzalama aşamasında ibraz edilmesi gereken belgeler:

 • Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
 • Adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri için 3 yıl),
 • 1. Kategori’de yer alan başvuru sahiplerinin dışındakiler için il/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alacağı tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belge,
 • Hane halkı gelirinin istenen en fazla tutar kadar olduğunu kanıtlayan belge,
 • Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
 • Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, gerekli görüldüğü takdirde ek belge istenebileceği belirtiliyor.