TOKİ’den kentsel tasarım yarışması

314
TOKİ'den kentsel tasarım yarışması

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO işbirliğinde “7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması”nın ikincisi düzenlenecek. Yarışmaya başvurular 25 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

TOKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, mimarlık dünyasında farklı fikir ve arayışların önünü açabilmek için hayata geçirilen yarışmada, ödül alan konut projeleri, ilk yarışmada olduğu gibi bölgelerinde inşa edilecek.

Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik konutlarda yeni konsept ve fikirleri hayata geçirmeye devam eden TOKİ tarafından, günün ihtiyaçlarına yanıt veren, yüksek kalitede, kültür ve mimariyi gözeten yeni bir konut anlayışı uygulanıyor. Bu çerçevede az katlı planda, yörelerin yerel mimari çizgilerinden, kültür ve geleneklerinden ilham aldığı binlerce konutluk özgün projeleri yapılıyor. Bu anlayışla 3 yıl içinde 100 binin üzerinde konut ve yeni yaşam alanını içeren projeler tasarlayan ve inşasını yürüten TOKİ’nin, aktif ve dinamik üretim kabiliyetinin, yeni arayış ve fikirlerle geliştirilmesi için çalışılıyor. TOKİ ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO tarafından ilk kez 2014’te düzenlenen “7 İklim 7 Bölge” yarışmasının ikincisi bu yıl “mahalle” temasıyla yapılacak.
Yarışmada ödüle değer bulunan projeler, ilk yarışmada olduğu gibi projenin ait olduğu bölgede belirlenmiş tasarım ve uygulama alanında hayata geçirilerek, kentlere, mimarisi ve uygulamasıyla örnek olacak yeni yerleşim alanları kazandırılacak.

Yarışmanın amacı

Yarışmayla, insanların etkileşimlerde bulundukları, birbirlerinin hayatlarına dokundukları en temel alan olan mahallenin, günümüz kentsel ihtiyaçları ile güncel şehircilik, kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj anlayışları doğrultusunda kurgulanması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, kentsel ölçekte şehrin kimliğini ve sürdürülebilir gelişimini destekleyen, fiziksel ve toplumsal açıdan yaşam alanı ölçeğinde güvenli, yaya dostu ve erişilebilir, engelsiz olan mekanların oluşturulması isteniyor. Ayrıca, doğal yapı ve iklimsel özellikler gibi çevresel verileri gözeten, yöresel mimari ve geleneksel değerlere saygılı, sosyal bütünleşmeyi sağlayan, estetik açıdan kaliteli ve insanı odağa alan yaşam alanlarının oluşmasının teşviki hedefleniyor.

Özellikle genç mimarların teşviki amacıyla çeşitli ödüllere yer verilen yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi ve şartnameye “www.7iklim7bolge.com” internet sitesinden ulaşılabiliniyor. Yarışmaya başvurular 25 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

“Yaşam alanlarının yerel kimliğinin korunması önemli”

TOKİ Başkanı Ergün Turan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hızlı nüfus artışı, köyden kente yoğun göçe hazırlıksız yakalanan şehirlerin plansız ve çarpık yapılaşmaya muhatap olduğunu belirtti.
Yapılaşma ve değişen yaşam koşullarının, binlerce yıllık bir mimari kültür, gelenek, birikimin yansıması olan mahallelerde özgün mekansal ve sosyo-ekonomik dokunun bozulmasına ve kaybolmasına neden olduğunu vurgulayan Turan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Geleceğe aktarılması gereken zengin kültürel birikime sahip ülkemizde, konut ve yaşam alanlarının yerel kimliğinin korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yeni ve bütüncül değerlendirmelerin yapılması son derece önemlidir. ‘Mahalle’, şehirlerimizin geleneksel ve kadim değerlerinin günümüz yaşam koşullarına taşınmasında, bütün bu değerleri küçük ölçekte barındırması bakımından model olarak kullanılabilecektir. Bu nedenle, mahalle diyoruz.”

“Mahalle okuldur, yaşam tecrübesidir, güvendir”

Mahallelerin sadece fiziki varlık alanını temsil etmediğini, daha çok sosyolojik ve psikolojik boyutta insanları şekillendirdiğini aktaran Turan, insanların hayat tecrübesine mahallesinde başladığını aktardı.
Turan, öz güvenin mahallede başladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “İnsan yaşamı mahallede öğreniyor, tartışmayı, uzlaşmayı, güvenmeyi, dayanışmayı, oynamayı, gülmeyi ve ağlamayı, kısacası yaşamı, önce mahalle öğretiyor. Bu yüzden mahalle okuldur, yaşam tecrübesidir, güvendir. Mimari kültür ile yaşam kültürüne nüfuz etmiş bu ortak yaşam alanının, mimarlarımızca sürdürülebilirlik temelinde serbestçe yorumlanmasını bekliyoruz. Mimarlarımızı bu yönde yeni fikirler geliştirmeleri için samimi bir çabayla teşvik ediyoruz.”

Yarışmanın en önemli özelliğinin ödüllü projelerin hayata geçirilmesi olduğunu anımsatan Turan, 2014’te düzenlenen yarışmada ödül kazanan eserlerin inşa edilmekte olduğunu kaydetti.

PAYLAŞ