İmar haritası nasıl okunur?

211

İmar haritaları, çeşitli işaret- sembol ve kısaltmalarla ifade edilen çizimlerin yer aldığı haritalardır. Harita çizimlerinde kullanılan ve bahsedilen bölgedeki durumları ifade eden, bölgenin niteliklerini ifade eden harita işaretlerinden oluşur. İmar haritası nasıl okunur, nasıl yorumlanır konularında, harita dilinin bilinmesi gereklidir.

Haritanın dili olarak ifade edilen; terimler, semboller ve işaretler belirli bir sisteme göre oluşturulmuştur. Lejant sistemi ile imar haritalarında, sembollerin anlamları ifade edilir.

İmar harita işaretleri

İmar planı simgeleri, harita işaretleri imar haritalarının ”anahtarı” olarak ifade edilir. Bölgedeki özel durumların ve niteliklerin belirtilmesini sağlayan, imar harita işaretlerine, imar harita işaretleri denilir.

İmar haritalarında olması gereken harita işaretleri, lejant sembolleri olarak adlandırılır. Lejant sembolleri kullanılan haritaya ve haritanın amacına göre değişlik gösterir. Lejant sembolleri imar haritalarının dili ve anahtarıdır.


Bu sistem ile imar haritaları üzerinde kullanılan renkler, simge, sembol ve terimler, ölçek ve kuzey işaretleri gibi bilgiler yer alır. İmar haritası sembolleri ”Lejand” olarak ifade edilen Fransızca kökenli kelimenin, harita çözümleme sistemiyle sağlanır.

Lejant sistemi nedir?

İmar planı yorumlama için kullanılan harita sistemine, lejant sistemi denir. İmar haritalarında bulunan ve özel sembollerin ne ifade ettiğini açıklayan bölümlere kısaca lejant denilir. Haritaların sağ alt köşelerinde yer alan bölümde; özel işaretlerin ne ifade ettiği anlatılır. Renkler, semboller, simgeler, terimler ve anlamları ile ölçek sistemi, oran ifadeleri yer alır.

Yani bir haritayı okuyabilmek için sağ alt kısmında lejant tablosunun olması gereklidir. Haritaların türlerine, kullanış amaçlarına göre farklılık gösteren lejantlar; coğrafi haritalar, imar haritaları gibi farklı sistemlere göre hazırlanır.

Lejant sistemi ne işe yarar?

İmar haritası nasıl okunur konusunda lejant sisteminin olması gereklidir. Coğrafi terim olarak kullanılan lejant, haritanın anahtarıdır. Haritalardaki işaretlerin ne ifade ettiğini, haritada yer alan bölgenin özelliklerini ve ölçeklerin okunabilmesi için kullanılan her haritaya özgü hazırlanan bir sistemdir.

Bir haritayı okuyabilmek, imar haritalarını yorumlayabilmek için lejant bilgilerine bakılır. Lejant sistemi bize bölgenin tüm özelliklerini ve gerçek ölçeklendirmesini ifade eder.

İmar planı nasıl okunur?

İmar uygulaması yapılan/yapılacak olan bölgenin tüm özelliklerinin yer aldığı imar planı; kadastral sistemde okunur. Adalar, yapı yoğunluk ve düzenleri, yolları ve uygulamadan esas alınacak bilgilerin ayrıntılı olarak gösterilmesine imar planı denilir.

Var olan imar planlarının sınırları dışında olan ve planla bütünleşmeyen konumdaki alanların üzerinde hazırlanan, teknik alt yapı ile sosyal gereksinimleri bünyesinde sağlayan planlar olarak adlandırılabilir.

İmar planları; büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler veya özel kanunlarla planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanır. İmar planı öğrenmek için yetkili idareler tarafından yapılan veya yaptırılan imar planları belirlenen ilan yerlerinde 1 aylık süre ile ilan edildiği alanlara gidilmesi gerekiyor. Bu yerler ilgili belediye tarafından belirleniyor.

PAYLAŞ