Elbirliği mülkiyeti nedir?

6406

Gayrimenkullerde oluşan çok sahipli mülkiyet türleri iki şekide olur: Elbirliği ya da paylı mülkiyet.

Elbirliği mülkiyeti, çoğunlukla mirasla oluşur. Miras tek bir kişi tarafından intikal edilmişse bütün mirasçılar elbirliği şekliyle hak sahibi sayılır. Elbirliği mülkiyeti olan bir mirasçı, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini isteyebilir. Bununla ilgili esaslar Medeni Kanun’da madde 644’te aşağıdaki gibi açıklanıyor:

Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir. Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki hükümler uygulanır.

  • Hisse oranları belli olmadığı için elbirliği mülkiyeti satışı mümkün olmuyor. Elbirliği mülkiyet türünde yapılan bütün hukuki işlemlerin, ortakların tümü tarafından birlikte yapılması gerekir.
  • Paydaşlar kendi paylarının malikidir ve paylarını devredebiir, rehnedebilir, alacaklılar tarafından haczettirebilir.
  • Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi malın devri, topluluğun dağılması, paylı mülkiyete geçilmesi ile olur.
  • Taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi için sulh hukuk mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

Emlak terimleri sözlüğünü incelemek için tıklayın

PAYLAŞ