Arsa için kredi çekilir mi?

3629

Birçok konuda müşterilerine kredi veren bankalar, arsa için kredi alternatifleri de üretiyor. Bütün bankalarda arsa kredisi çözümü bulunmasa da birçok bankada yer alıyor. Özellikle devlet bankaları, arsa kredisi veren finans kurumları arasında ilk sırada yer alıyor. Arsa fiyatlarının her geçen gün arttığı düşünüldüğünde, pek çok yatırımcı için en kaliteli ve kestirme yatırım yöntemlerinden birisi arsa satın almak oluyor. Zira satın alınacak olan bir arsanın değerinin, birkaç yıl içerisinde fiyatını katlaması oldukça muhtemel görülüyor. Bunu iyi bilen yatırımcılar, fırsatı değerlendirmek için arsa satın almaya yöneldiklerinde kredi gibi bazı yöntemlere başvurabiliyorlar.

Bankalardan arsa için kredi çekmeden önce mutlaka arsanın bulunduğu lokasyonun iyi incelenmesi gerekiyor. Çünkü satın alınacak olan bütün arsalar, fiyatını istenen oranda katlamayabiliyor. Konut, gayrimenkul ve arsa alımında geri dönüş diye nitelendirilmekte olan bu unsur, kentler bazında hatta kent içerisindeki ilçeler bazında bile değişebiliyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde aynı ilçenin farklı mahallelerinde bile geri dönüş süreleri değişebiliyor. Bazı yerlerde bir arsanın geri dönüş süresi, 15-20 yıl gibi çok uzun sürerken bazı yerlerde birkaç sene içerisinde bile arsa kendisini amorti edebiliyor. Bu sebeple öncelikli olarak arsanın bulunduğu lokasyona ve değer parametrelerine göz atılması gerekiyor.

Ayrıca yatırım amaçlandığında, arsa için kredi bazen çok avantajlı olmayabiliyor. Zira kredi kullanımındaki faiz oranı, yatırımcının sağlayacağı kar marjını belirleyecek olan unsurlardan birini oluşturuyor. Bu sebeple özellikle büyük yatırımcılar açısından, elde bulunan nakit paranın arsa satın alınmasında devreye sokulması, kısa vadede öz sermayeden eksilme gibi değerlendirilse de uzun vadede faize gidecek olan ciddi meblağ göz önüne alındığında büyük bir katkı sağlanabiliyor.

Arsa için kredi faiz oranları yüksek mi?

Gerek yatırım amaçlı gerekse bireysel anlamda düşünülen arsa için kredi faiz oranları, bankalara göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca arsa kredisi kullanmak istediğinizde, arsanın bütün değeri kadar kredi verilmiyor. Tıpkı konutta olduğu gibi belirli bir miktar kredi kapsamına alınıyor. Bu sebeple siz zaten arsayı satın almadan önce mutlaka arsanın belli bir yüzdesinin nakit olarak hesabınızda bulunması gerekiyor. Bu noktada bankalar, farklı uygulamalara gittiği için oldukça fazla değişken devreye sokuluyor.

Ayrıca bankaların arsa kredisi uygulamalarında usul farklılıkları da bulunuyor. Bunların en başında, arsanın imarlı olup olmama durumu geliyor. Bazı bankalar sadece imarlı arsalara kredi verirken bazı bankalarda ise imarlı olmayan arsalara kredi verilmiyor. Bu sebeple kredi kullanmayı düşünüyorsanız, öncelikle arsanın imar durumunu gerekli mercilerden belgelendirmeniz gerekiyor.

Arsa için kredi çekilirken ipotek yapılması

Yatırımlarınızda, arsa için kredi kullanmak istediğinizde dikkat etmeniz gereken diğer bir durum ise bankanın şart koşacağı ipotek oluyor. Bina imarı bulunmayan arsalar için satın alma işlemlerinde krediyi tercih ettiğinizde, bankalar üstünüze kayıtlı olan başka bir gayrimenkulü veya farklı bir arsayı ipotek altına alabiliyor. Bu durumda eğer ödeme planlarınızı stabil bir şekilde ayarlamazsanız ve gelir gider dengenizi tam olarak oturtmazsanız, kredi aldığınızda üstünüzdeki farklı bir mülkü ipotek ettireceğinizden dolayı ödemeler aksatıldığında, çok büyük ekonomik sorunlar yaşanabiliyor.

Vadeler açısından arsa kredileri incelendiğinde 35 aydan 120 aya kadar çok geniş vadelerle karşılaşılıyor. Vadenin uzun olması, ilk başta tüketici açısından olumlu gibi görünse de uygulanan faiz oranlarıyla ve anaparanın üstüne ilave edilecek olan toplam farklar göz önüne alındığında, bazı durumlarda yatırım aracı olarak çok fazla kar ettirmiyor. Arsa kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, yukarıda saydığımız bütün unsurları tek tek detaylandırılmanız ve bütçenizi en az 3 veya 5 sene boyunca öngörülebilir hale getirmeniz gerekiyor.

PAYLAŞ