Açıklamalar

Parsel Plansız Tarım Alanında kalmaktadır. Parsel fiili durumda ekilebilir arazi durumundadır. Parselin yakın çevresinde ekili tarım arazileri, ahırlar ve köy evleri yer almakta olup genellikle dağ ve tepe yamaçlarında konumludurlar.