Açıklamalar

3 tarla toplamda 7 dönum arazi ekim ve çiflik kurmaya uygun yolu olan tarlalar tapu tek kişiye ait hisse yok