Açıklamalar

konuralp içinden ünİversite yolu üzeri 2 cePhesi yol